Kampioenschap clubmatch 2023

Kampioenschapsclubmatch, 25 juni 2023

 

Met groot genoegen nodigen wij u uit om in te schrijven voor de Kampioenschapsclubmatch van de Hovawart Rasvereniging Nederland. Deze zal worden gehouden op 25 juni 2023 op het terrein van:

Hondenschool de Peelhorst
Struiken 1
5993 NA Maasbree

 

Als keurmeester komt de Messina Schattling, raskeurmeester voor de Hovawart.

 

Deze show zal geheel onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer georganiseerd worden.

Aanvang van de show: 10.00 uur

Secretariaat open: 9.00 uur

Inschrijven Kampioensschapsclubmatch 2023

  • Stamboom insturen via de upload functie. Bestandsformaat Pdf. Heeft u deze al eerder gestuurd, dan is dit niet nodig.
 

Gegevens eigenaar

  • Inschrijfgeld zoals aangegeven in bovenste kolom is voor de eerste hond, bij meerdere honden van een eigenaar krijgt u € 5,00 korting voor elke volgende hond. Inschrijfgeld dient overgemaakt te zijn voor 9 juni 2023 op rekeningnummer NL26 RABO 0142 3436 92 tnv Hovawart Rasvereniging Nederland onder vermelding van de naam hond en eigenaar. Inschrijving sluit op 9 juni 2023. Wij willen u er op wijzen dat deelname aan dit evenement geheel voor eigen risico is. De HRN is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook aan mens, dier of materialen.
  • Ondergetekende verklaart a : dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met in dit reglement. b: dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. c: dat de hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. d: dat hij zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 

Verification