Commissies

Binnen onze de Hovawart Rasvereniging Nederland zijn verschillende commissies ingesteld om te zorgen dat de taken over diverse mensen verdeeld worden. Dit voorkomt te hoge druk op enkele mensen en komt het plezier van iedereen ten goede.
De commissies zijn aangesteld door het bestuur. Aanpassingen in de bezetting van een commissie liggen bij het gehele bestuur. In iedere commissie heeft één bestuurslid zitting. Dit bestuurslid is ten alle tijde de eindverantwoordelijke voor deze commissie.

Wat doen zij zoal:

Regelmatig organiseren de Hovawart Rasvereniging Nederland evenementen. Deze zijn toegankelijk voor alle leden van de HRN. Echter zijn niet-leden tegen (extra) betaling ook van harte welkom om deel te nemen aan onze evenementen. Keuringen, clubmatch en aktiviteitendagen zijn als publiek uiteraard gratis toegankelijk. de commissie heeft hierin een leidende rol.

Binnen deze redactie zitten een aantal mensen, die gezamenlijk u willen voorzien van nuttige en interessante informatie m.b.t. de Hovawart Rasvereniging Nederland. Maar vooral voor het ras hovawart. Zij doen dit in de vorm van een digitaal clubblad, dat meermaals per jaar aan alle leden zal worden toegestuurd.

De mensen die binnen de toetsingscommissie werkzaam zijn, zijn u als fokker behulpzaam bij het vinden van een geschikte reu. Hoewel de keuze uiteraard bij de fokker ligt, zullen zij de combinatie in ieder geval toetsen op de regels zoals gesteld in onze reglementen. Graag staan zij u ook terzijde met het geven van extra informatie m.b.t de gekozen combinatie.
Hieronder vind U een overzicht:

 

Wilt u weten klik dan op de betreffende button