Fokdoel

Wat is ons fokdoel ??

Algemeen gezegd, zoals ook in onze statuten vastgelegd willen wij werken aan het verbeteren en instandhouden van de Hovawart. Uw vraag zal ongetwijfeld zijn hoe wij dat denken te doen.

Graag willen wij de hovawart fokken zoals de hovawart bedoeld is. De hovawart is een veelzijdige werkhond. Belangrijk is dus dat de karaktereigenschappen behouden blijven, dan wel m.b.v. hovawarts die deze eigenschappen vererven, weer ingefokt moeten worden. De hovawart moet een zelfverzekerde, belastbare hond zijn met een gemiddeld temperament. Dit wil zeggen dat hij zeker niet angstig of onzeker moet zijn. Verder moet een hovawart buitdrift hebben om zijn beschermdrift zoals omschreven in de rasstandaard nr. 190 van de FCI, te kunnen tonen.

M.b.v. onze nakomelingenkeuring en fokgeschiktheidkeuring, waarin veel aandacht wordt besteed aan de oorspronkelijke karaktertrekken van de hovawart, willen wij ons doel nastreven. Buiten het karakter vinden wij ook gezondheid een erg belangrijk item. Er wordt bij ons uitsluitend gefokt met HD-A honden. Alle honden dienen een ogentest te hebben ondergaan die niet ouder mag zijn dan 1 jaar. Voor de specifieke eisen m.b.t. onze ouderdieren, verwijzen wij u graag naar ons fokreglement en huishoudelijk fokreglement.

Natuurlijk proberen wij door onze eisen een selectie te maken in onze ouderdieren.Echter het fokken met uitsluitend perfecte ouderdieren is een utopie, die leidt tot verkleining van de genenpool. Verkleining van de genenpool geeft alleen maar meer problemen in een ras. Om onze genenpool zo breed mogelijk te houden, maken wij dan ook mede gebruik van Hovawarts uit het buitenland.