Nakomelingenkeuring

Op de nakomelingenkeuring zijn alle hovawarts vanaf 6 maanden welkom. De bedoeling van de nakomelingenkeuring is een beeld te krijgen van de diverse honden, waardoor plus- en minpunten op papier komen te staan. Deze informatie is dan van groot belang voor de toekomstige fokkerij. Door deze aanvullende gegevens kunnen er nog betere matches tussen de ouderdieren gemaakt worden.

Bij deze keuring wordt zowel exterieur als gedrag beoordeeld.

Bij deze keuring worden de volgende onderdelen getest:

Exterieur : Hierbij zal gekeken worden of de hovawart voldoet aan de rasstandaard denk hier aan grote, kleur en bouw maar ook is het gangwerk zeer belangrijk.

Gedrag:     Tijdens deze test zal een heel belangrijk item worden getest, namelijk de standvastigheid van de hovawart.

                  Dit zal door middel van verschillende onderdelen bepaald worden denk hieraan visuele en audio prikkels en het herstellen en spelen met de geleider.

 

Nakomelingenkeuringnakomelingenkeuringnakomelingen keuringnakomelingenkeuring