Lidmaatschap

Lidmaatschap is voor elke vereniging van belang. Zonder leden hebben ze geen bestaansrecht.

Wij als Hovawart Rasvereniging Nederland zijn van mening dat een vereniging van de leden moet zijn en dus ook gesteund dient te worden door de leden.
Leden moeten zich thuis voelen bij ons en achter de filosofie staan, dat naar gestreefd moet worden ook in Nederland een Hovawart te fokken die goed kan functioneren en die voldoet aan de rasstandaard zoals is samengesteld door het moederland Duitsland en vastgelegd bij de FCI. 

Indien u graag lid wilt worden, kunt u het formulier hiernaast downloaden en zenden aan de ledenadministratie:

Als scan per email: secretaris@hovawartrasverenigingnederland.nl

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging als wij uw aanmelding hebben ontvangen. Uw naam zal vermeld worden in ons gesloten ledendeel op de website. Indien hierop geen bezwaar gemaakt wordt door leden, zult u na twee weken een factuur ontvangen voor het lidmaatschapsgeld.

Contributiegeld lid per jaar              € 25,00

Contributiegeld gezinslid per jaar     € 15,00