Bestuur

Het bestuur

Zoals het hoort staat het bestuur in dienst van de vereniging en zijn dan ook vrijwilligers die de wensen van de leden respecteren en uitvoeren voor zover er dan geen afbreuk gedaan wordt aan de reglementen en statuten van onze vereniging. Zij zijn zich bewust van de noodzaak alles in het werk te stellen om onze vereniging na behoren te leiden en het belang van de hovawart voorop te stellen.

Laten wij ons even voorstellen :

Voorzitter :

Jack de Jong

Email : Voorzitter@hovawartrasverenigingnederland.nl

Tel : +49-17643635440

Secretaris :

Marjolijn van de Wiel

Email : secretaris@hovawartrasverenigingnederland.nl

Penningmeester :

Katinka Portegijs-Harms

Email : penningmeester@hovawartrasverenigingnederland.nl

Bestuursleden :

2e Secretaris

Babette van Deursen

Email : 2esecretaris@hovawartrasverenigingnederland.nl

Fokleider

Christel Janssen

Email : fokleider@hovawartrasverenigingnederland.nl