Reglementen download

Als U deze download kunt, U zien waarom onze vereniging trots is zijn duidelijke reglementen . Op deze pagina kunt ze downloaden. Mochten er leden zijn die opmerkingen of tips hebben na het lezen van deze download laat het ons weten zodat we ze kunnen aanpassen. Natuurlijk zal de ALV daar over moeten beslissen.
Er zijn twee reglementen die direct betrekking hebben op het fokken namelijk het verenigingsfokeglement ( VFR) en het huishoudelijk fokreglement.

Het hebben van goede en duidelijke reglementen is van groot belang voor een goed functionerende vereniging. Hierin worden regels vastgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Het bestuur,leden en fokkers maar ook dekreu eigenaren.

Regels met betrekking op het fokken inzetten van een dekreu het omgaan met elkaar, uitsluiten van eigenbelang. Maar ook het naar buiten brengen van  het gedachtegoed van de vereniging. Maar vooral het beschermen van ons zo dierbaar ras de Hovawart

 

Reglementen download