Fokgeschiktheidskeuring

Fokgeschiktheidskeuring wat is dat en wat is het nut ervan voor de Hovawart Rasvereniging Nederland.

Deze keuring word afgenomen bij Hovawarts vanaf 20 maanden

Herschaalde kopie van DSC08650Deze keuring begint met het de beoordeling van het exterieur van de hond. Hierbij wordt gekeken naar bouw, vacht, kleur, gebit, staart- en oordracht en gangwerk. Alle bevindingen worden op papier gezet per hond. Bij dit deel van de keuring mag de hond niet agressief of extreem angstig reageren. Hier wordt dus al gekeken naar het gedrag van de hond.

 

 

 

Herschaalde kopie van DSC08661
Vervolgens komen er diverse onderdelen aan bod waardoor de keurmeester het gedrag van de hond kan beoordelen. Hierbij wordt gekeken of de oorspronkelijke karaktereigenschappen van de hovawart voldoende aanwezig zijn. Samen met de keurmeester doorloopt de geleider met de hond de diverse onderdelen van de test.

 

 

 

Er wordt na het exterieur eerst een aantal speelonderdelen getest. Zowel het spel van de hond met eigenaar als met een vreemd persoon wordt hierbij getest.De hond loopt tijdens deze onderdelen los. 

Herschaalde kopie van DSC08720

Herschaalde kopie van DSC08692Daarna wordt de hond aangelijnd m.b.v. een lange lijn.
 

Tijdens de rest van de test worden reacties van de hond bekeken naar aanleiding van geluidsprikkels en visuele prikkels. Tevens wordt er op schotvastheid getest. Ook
wordt er gekeken hoe de hond reageert in een groep mensen en hoe de hond reageert op een zich vreemd gedragend persoon.

Als afsluiting van de test wil de keurmeester graag nog zien dat de hond ondanks de testonderdelen, nog ontspannen genoeg is om met de baas te spelen.

 
Herschaalde kopie van DSC08729