Informatie

De Hovawart Rasvereniging Nederland is opgericht in 2013.

De mensen die de voorzet tot oprichting van de Hovawart Rasvereniging Nederland hebben gegeven hadden daarvoor hun reden. Namelijk omdat meer en meer het oorspronkelijke karakter van de Hovawart als erfbewaker en werkhond zagen verdwijnen, en steeds meer onzekerheid binnen het ras vaststelden.

Zij hebben zich bij de oprichting tot doel gesteld om de Hovawart in Nederland weer dichterbij de roots te brengen .  
Door op een andere manier een selectie te maken op karakter.
En karakter en gezondheid met stip op de eerste plaats te zetten zonder hierbij de genenpool te beperken.  Wij leiden onze fokkers op en begeleiden ze naar het verantwoord fokken van de Hovawart.
Ook de keus van combinatie wordt door ons begeleid, maar de fokker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissing.

Onze evenementen zorgen voor een betere verstandhouding en samenwerking tussen onze leden, maar ook niet leden zijn hier welkom en ook hun mening wordt gehoord.

Tevens willen wij graag de HRN tot een stabiele vereniging maken, niet alleen voor de leden, maar vooral ook door de leden. Voor een stabiele, gezonde hovawart moeten we met alle liefhebbers tezamen de schouders eronder zetten.

Wij zij als rasvereniging lid van de Raad van Beheer en daardoor tevens van de FCI.

Door met verschillende rasverenigingen samen te werken breiden wij onze kennis uit. En werken wij mee aan een gezonde en stabiele Hovawart