Nesten

Nesten die bij ons gefokt worden gaan zoals alles bij de Hovawart Rasvereniging Nederland volgens onze reglementen en statuten. De fokkers die bij ons willen fokken hebben goedgekeurde teven die voldoen aan onze fokgeschiktheidskeuring. Zij hebben ook deelgenomen aan onze fokkers opleiding. De reuen die binnen onze vereniging gebruikt worden voldoen aan de standaard van de rasvereniging en hebben vanuit deze vereniging  alle testen goed doorlopen. Als besloten wordt om een teef in te zetten gaat de fokker zelf op zoek naar een geschikte reu eventueel met hulp van onze fokcommissie. Als de reu voldoet aan ons vereniging fokreglement (VFR) mag hij gebruikt worden. Het is aan de fokker om een keuze te maken deze is namelijk verantwoordelijk voor het nest. Wij als HRN zullen er alles aan doen om de fokker te adviseren en bij te staan. Ook na het uitvliegen van de pups zullen wij de ontwikkelingen volgen en waar nodig bijstaan.

hovawartpups
hovawart pups
hovawart pups