Toetsingscommissie

De toetsingscommissie valt onder de fokleider en zullen samen met hem/haar de diverse onderzoeken verrichten. De fokleider is verantwoordelijk voor het advies en zal deze dan ook persoonlijk mededelen aan de fokker

De mensen die binnen de commissie werkzaam zijn, zijn u als fokker behulpzaam bij het vinden van een geschikte reu. Hoewel de keuze uiteraard bij de fokker ligt, zullen zij de combinatie in ieder geval toetsen op de regels zoals gesteld in onze reglementen. Graag staan zij u ook terzijde met het geven van extra informatie m.b.t de gekozen combinatie.

Ook kan de commissie u meer info geven m.b.t. de gang van zaken bij onze keuringen, zoals nakomelingenkeuring en fokgeschiktheidskeuring.