Keuring HRN 2016

Keuringen 2020

Keuringen, 1 november 2020

Keuringen

Op 1 november 2020 vinden onze keuringen plaats. Er wordt zowel een nakomelingenkeuring als fokgeschiktsheidskeuring gedaan. De keuringen zullen worden afgenomen door een Duitse keurmeester van de RZV, de oudste erkende vereniging voor de hovawart, die onze vereniging met raad en daad ter zijde staat. Dit is keurmeester Dhr. Michael Kunze.

Tijdens deze keuringen zal zowel exterieur- als gedrag beoordeeld worden. Zowel voor deelname aan de nakomelingenkeuring als voor de fokgeschiktsheidskeuring is aanmelding vooraf verplicht

Uiteraard zijn de keuringen toegankelijk voor publiek. Houdt u er wel rekening mee dat uw hond niet direct bij de keuringen aanwezig mag zijn. Wel zijn alle honden van harte welkom in de kantine.

Wilt u graag een keer kennis maken met onze vereniging, dan is dit wederom een gelegenheid bij uitstek. Wij heten u van harte welkom.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

De keuringen zullen plaats vinden op het terrein van:

Dierencentrum Sevenum,
Romerweg 20,
5975 PL Sevenum

Inschrijven

 

Gegevens eigenaar

  • Inschrijfgeld Nakomelingen keuring is voor leden € 15,00 en voor niet leden € 25,00 per hond Inschrijfgeld Fokgeschiktheids keuring is voor leden € 35,00 per hond en niet leden € 45,00 Inschrijfgeld moet zijn bijgeschreven voor 16-10-2020 op rekeningnummer NL26 RABO 0142 3436 92 tnv Hovawart Rasvereniging Nederland onder vermelding van de stamboomnaam van de hond en naam eigenaar . Inschrijving sluit op 16-10-2020. Wij willen U er op wijzen dat deelname aan dit evenement geheel voor eigen risico is, de HRN is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook aan mens, dier of materialen
 

Verification