Kampioenschap clubmatch 2020 – geannuleerd

Annulering KCM 2020

Helaas moeten we ten gevolge van de huidige coronasituatie in Nederland en de nieuw aangegeven maatregelen, jullie berichten dat wij geen mogelijkheid zien om de clubshow op 31 oktober 2020 door te laten gaan. Wij hebben alle mogelijkheden bekeken en afgewogen in het licht van de huidige situatie.

We vinden het uiteraard heel spijtig, maar hopen dat we het dan volgend jaar met nog grotere deelname wel kunnen organiseren. Graag bedanken we jullie allemaal voor jullie inschrijving. Het betaalde inschrijfgeld zal uiteraard teruggestort worden.

We hopen dat jullie en jullie familie deze periode in goede gezondheid doorkomen en hopen er dan volgend jaar een bruisend en gezond jaar van te maken.

Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd even bellen.

Namens het bestuur,
Jack de Jong

Voorzitter Hovawart Rasvereniging Nederland

Kampioenschapsclubmatch, 31 oktober 2020

 

Met groot genoegen nodigen wij u uit om in te schrijven voor de Kampioenschapsclubmatch van de Hovawart Rasvereniging Nederland. Deze zal worden gehouden op 31 oktober 2020 op het terrein van:

Dierencentrum Sevenum

Romerweg 20

5975 PL Sevenum

 

Als keurmeester komt de heer Kunze, raskeurmeester voor de Hovawart.

 

Deze show zal geheel onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer georganiseerd worden.

Aanvang van de show: 10.00 uur

Secretariaat open: 9.00 uur

Inschrijven Kampioensschapsclubmatch 2020

  • Stamboom insturen via de upload functie. Bestandsformaat Pdf. Hebt U deze al eerder gestuurd is dit niet nodig
 

Gegevens eigenaar

  • Inschrijfgeld zoals aangegeven in bovenste kolom is voor de eerste hond, bij meerdere honden van een eigenaar krijgt U € 5,00 korting voor elke volgende hond. Inschrijfgeld dient overgemaakt te zijn voor 15 oktober 2020 op rekeningnummer NL26 RABO 0142 3436 92 tnv Hovawart Rasvereniging Nederland onder vermelding van de naam hond en eigenaar. Inschrijving sluit op 15 oktober 2020. Wij willen U er op wijzen dat deelname aan dit evenement geheel voor eigen risico is, de HRN is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook aan mens, dier of materialen
  • Ondergetekende verklaart a : dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met in dit reglement. b: dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. c: dat de hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. d: dat hij zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
  • Bij eventuel afzeggen van de KCM door veranderingen ivm Corana, zal het inschrijfgeld retour gestort worden. Tijdens de KCM gelden regels ivm Corona deze moeten strikt opgevolgd worden, bij het niet opvolgen kan men van het terrein verwijderd worden
 

Verification